Poradnictwo

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oprócz badań kompetencyjnych oferujemy również pełny zakres poradnictwa, związanego z aktywizacją zawodową:

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Spotkania diagnostyczne, identyfikacja potrzeb/predyspozycji zawodowych
Przeprowadzanie oraz omawianie testów kompetencyjnych (BP6, MAPP3)
Przedstawianie informacji o rynku pracy oraz ofercie szkoleń zawodowych
Warsztaty grupowe: pisanie CV, listy motywacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Warsztaty z kompetencji "miękkich": np. asertywność, komunikacja, zarządzanie czasem

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Diagnoza problemu oraz pomoc Klientowi w uświadomieniu sobie jego natury, zrozumienie wpływu Klientana problem oraz identyfikacja czynników niezbędnych do poprawy sytuacji.
Wspólne planowanie konkretnych kroków (np. poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, indywidualnych sesjach psychoterapeutycznych), które byłyby pomocne w rozwiązaniu przedstawionego problemu.
Wspieranie Klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających radzeniu sobie w aktualnych trudnościach, wspólne przezwyciężanie chwil kryzysowych.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią. Porad psychologicznych udzielamy zgodnie z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa.

 

CERTYFIKAT:

Jesteśmy przedsiębiorstwem wpisanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (nr wpisu 8235).